Estudiem i analitzem el perfil del client i del risc a assegurar mitjançant visites particulars o atenció a les nostres propies oficines, per poder valorar correctament, en cada cas, la manera més eficaç d’assegurança.

Recomanem i assessorem sobre la forma d’assegurança més adeqüada segons el nostre criteri professional.Aconseguim ubicar cada risc a la companyia que s’adapta millor segons garanties necessàries, a la prima més raonable.